Rätt effekt på din värmepump får du genom att mäta tidigare års olje- eller elförbrukning. Ungefär 50-60% av husets maximala effektbehov är en bra regel på den effekt din värmepump bör ha.

Värmefaktorn visar hur mycket energi som erhålls från pumpen i relation till tillförd elektrisk energi Vanligast är ett värde mellan 3.0-5.5. Värmefaktor två anger att två gånger så mycket energi som tillförs med el kan utvinnas som värmeenergi.